בתים פרטיים » שיפוץ בית בדרום הארץ


הבית הותאם למשפחה צעירה בה ילדים בגילאים 8-13. השיפוץ הייסודי כלל בין השאר שינוי חזיתות והרחבת הפתחים. תוכננה גם בריכת שחיה מפנקת.